Upíři ve škole

Dobrý den,

dovolte mi, abych Vám představila celorepublikový projekt – Upíři ve škole a následující filmovou propagační kampaň – Daruj a nech žít. Doufám, že se Vám níže popsaný nápad bude líbit.

Upíři ve škole je edukativní projekt, který nabádá plnoleté studenty středních škol k dobrovolné činnosti a to k darování krve. Snažíme se nakazit láskou ke krvi a k pomoci potřebným. Studenti často nepřemýšlejí o zodpovědnosti ke zdraví svému ani ostatních. Tato činnost motivuje středoškoláky, aby pochopili, že už i oni mohou zásadně změnit nemocným život. Náš cíl je vyhledat aktivní dárce mezi mladou generací a omladit krev.

Projekt je už známý po Písecku v jižních Čechách, kde jsem začala s propagací a s informováním o možnosti darovat krev již během středoškolského studia. Vytvořila jsem prezentaci, kterou přednáší studenti SZŠ Písek na ostatních středních školách. Po přednáškách jsem i zprostředkovala tzv. Upíří den, kdy mohli studenti navštívit transfuzní stanici a darovat krev. Den patřil jen studentům, ne veřejnosti, tudíž studenti měli vždy prostor se na cokoliv zeptat. Zároveň se lépe zorientovali na pracovišti, navázali nová přátelství a během čekání na odběr mohli luštit papírové hry, kde hlavním tématem bylo zodpovědnost ke zdraví. Upíří den byl velice úspěšný a to mě vedlo k dalším krokům. Sehnala jsem finance na natočení propagačních videí, kde hlavním cílem je, drsným scénářem, uvědomit studenty středních škol, co se může stát, když nepůjdou darovat krev. Každé video připomene název kampaně: Daruj a nech žít. Filmový štáb a režie byla pod vedením Tomáše Lygy, Dis., nositele několik prestižních cen v jeho oboru a editorem One Man Show. Na konci září bude možné sledovat videa na internetových televizích. Kampaní chceme docílit celorepublikový zájem.

Na našich nových webových stránkách naleznou potencionální podporovatelé projektu veškeré informace. V rámci České republiky kontaktuji všechny střední zdravotnické školy a vyzvu je, zda by nechtěli tento nezištný projekt začlenit do svého vzdělávacího programu. Studenti zúčastněných SZŠ by šířili povědomí o dárcovství krve mezi studenty ostatních středních škol, které primárně na studium zdravotnictví zaměřené nejsou. Na stránkách bude viditelná interaktivní mapa České republiky, kam budeme symbolicky přikládat špendlíky tam, kde se náš projekt rozvíjí.

Proč to vše dělám? Baví mě pomáhat a není mi lhostejné dění okolo mě. Jsem mladá učitelka na Střední zdravotnické škole, kterou nebaví pouze přihlížet tomu, že studenti nemají informace a tudíž ani zájem o zodpovědnosti ke svému zdraví. Víc a víc žijí ve virtuální bublině. Když půjdou darovat krev, tak si uvědomí sílu přítomnosti reálného světa a bez nadsázky mohou zachránit život. Myslím, že takovému zážitku se dá lehko propadnout a přispívat tak častěji dobrým skutkem svému okolí a sami sobě.

 

 

 

Navrhla a vytvořila   mevia.cz